E-skuvla

E-skuvla tilbyr skolene nettbaserte læremidler i og på samisk samt fjernundervisning i samisk for elever i grunnskole og videregående opplæring.

For voksne tilbys nettbaserte kurs i nord-, lule- og sørsamisk, russisk og flerkulturell forståelse.