E-skuvla

Nettbaserte læremidler i og på samisk.

E-skuvla tilbyr også fjernundervisning i samisk for elever i grunnskole og videregående opplæring. For voksne tilbys nettbaserte kurs i nord-, lule- og sørsamisk.