Følelser - Veileder for barnehage og skole

Veiledning på norsk til følelser-plakaten.

Lærerveiledning til plakaten om følelser. Veiledninga er ment for lærere som jobber i barnehager og skoler med samiske barn og tar utgangspunkt i samisk kultur. Norsk tekst. Illustrasjonene er laga av Gunnlaug Ballovarre.

Andre læringsressurser om følelser: