Dåbdo - Følelser

I forbindelse med internasjonalt urfolksår vil Nasjonalt senter for samisk i opplæringa fokusere på viktigheten av å ha et vokabular for å beskrive følelser.

Senteret har laget en plakat illustrert med ansikter og ord på forskjellige følelser. Plakaten er gratis og kan bestilles fra Nasjonalt senter for samisk i opplæringa: lohkanguovddas@samas.no, eller ved å laste ned filen på denne siden.

Gunnlaug Ballovarre har tegnet illustrasjonene.

Andre læringsressurser om følelser: