Dovddut – Dåbdo – Domtesh – Kort

Kort med bilder og ord fra plakaten om følelser på nord-, lule- og sørsamisk.

Andre læringsressurser om følelser: