Dovddut – Dåbdo – Domtesh – Kort

Goarttat main leat Dovddut-plakáhta govat ja sánit davvi-, julev- ja oarjelsámegillii.

Bilde av kortspill om følelser, med motiv av barneansikter med ulike uttrykk.