Sametinget i navn og tall

Høsten 2001 - høsten 2005.

Det første sameting ble åpnet av Hans Majestet Kong Olav V den 9. oktober 1989. 9. Og hvert fjerde år velges 39 representanter til Sametinget.