Samene - en arktisk urbefolkning

Om samenes historie, kultur og samfunn.

I denne boka kan vi lese om samisk eldre og nyere historie, kultur og samfunn. Boka vil være et viktig hjelpemiddel for alle som ønsker riktige opplysnigner om samisk kultur, historie og samtid.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.