Sametinget i navn og tall

Høsten 1989 - høsten 1993.

Det første sameting ble åpnet av Hans Majestet Kong Olav V den 9. oktober 1989. 9. Og hvert fjerde år velges 39 representanter til Sametinget.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.