Sametinget i navn og tall

Tjaktja 1989 - tjaktja 1993.

Vuostasj sámedigge rabáduváj Majestehtta Gånågissas Olav V 9.gålgådismánno 1989. Juohkka nælját jage válljiduvvá 39 åvdåstiddje sámediggáj.

Girjje aj gávnnu digitalgirjen nasjonalgirjjevuorkán.