Sametinget i navn og tall

Tjaktja 1997 - tjaktja 2001.

Vuostasj sámedigge rabáduváj Majestehtta Gånågissas Olav V 9.gålgådismánno jagen 1989. Juohkka nælját jage 39 åvdåsdiddje válljiduvvi Sámediggáj.

Girjje aj gávnnu digitalgirjen nasjonalgirjjevuorkán.