Sametinget i navn og tall

Tjaktja 2001 - tjaktja 2005.

Vuostasj sámedigge rabáduváj Majestehtta Gånågissas Olav V 9.gålgådismánno jagen 1989. Juohkka nælját jage válljiduvvá 39 åvdastiddje Sámediggáj.