Sametinget i navn og tall

Høsten 2001 - høsten 2005.

Gonagaslaš majestehta gonagas Olav V rabai vuosttaš sámedikki golggotmánu 9. b. 1989. Ja juohke njealját jagi válljejuvvojit 39 áirasa Sámediggái.