Sametinget i navn og tall

Høsten 1997 - høsten 2001.

Det første sameting ble åpnet av Hans Majestet Kong Olav V den 9. oktober 1989. 9. Og hvert fjerde år velges 39 representanter til Sametinget. 

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.