Alta-Kautokeinovassdraget

Om stedet mellom Alta og Kautokeino.

En beskrivende bok om naturen og plassene mellom Alta og Kautokeino. Inneholder også historie om området. Med norsk tekst og bilder av vassdraget, laksefisket, samene, naturen og floraen i området.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.