Fra steinalder til samisk jernalder

Et hefte om samisk historie.

Dette heftet gir en oversikt over Samelands bosetting fra yngre steinalder til utgangen av samisk jernalder. Sammen med temaheftet "Samelands eldste bosetting" får leserne en sammenhengende oversikt fra de eldste tider og fram til begynnelsen av 1100-tallet.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.