Samelands eldste bosetting

Et hefte om arkeologi og samisk historie.

Heftet beskriver ulike kulturer som det er funnet arkeologsike funn etter i Sápmi. En historiebok om den eldste bosettinga i Nordkalotten. Boka er fra 1979 og inneholder datidens nyeste forskning. Dette heftet er en del av de to første kapitlene av "Samer før oss I". Sammen med heftet "Fra steinalder til samisk jernalder" får leserne en oversikt over samisk historie. 

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.