Global - Truede minoriteter

Om samer, indianere og inuitter.

Denne boka, som er på norsk, handler om samene, indianerne og inuittene, eller eskimoere, og deres kamp mot diskrimeinering av større og mektigere folkegrupper. I siste del av boka forklares det hva som menes med minoritet og en oversikt over de viktigste minoritetene i verden i dag.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.