Global - Truede minoriteter

Sápmelaččaid, indiánaid ja inuihtaid birra.

Dát girji, mii lea čállojuvvon dárogillii, lea sápmelaččaid, indiánaid ja inuihtaid birra, ja sin rahčamusaid vealaheami ja badjelgeahččama vuosta stuorát álbmogiid bealis. maŋemus oasis čilgejuvvo maid minoritehta sániin oaivvildit ja dieđuid eará minoritehta álbmogiid birra.

Girjji sáhtát maid lohkat digitálagirjin Nasjonalbibliotehka neahttasiiddus.