Samelands eldste bosetting

Girjásj arkeologija ja sáme histåvrrå birra.

Girjásj tjielggi kultuvrajt ma arkeologa lij gávnnam Sápmin. Histåvrrågirjje vuorrasamsos årromguovlo birra Nordkalottenin. Girjje la 1979 jages ja girjje sisadno la åsådamos dutke dan ájges. Girjásj la biehke vuostasj kapihttelijs girjes "Samer før oss I". Aktan girjátjijn "Fra steinalder til samisk jernalder" oadtju låhkke gåvvå gåktu sáme histåvrrå la.