Dovddut - Filbma

Film om hvordan voksne kan snakke med barn og unge om følelser.

Filmen er på nordsamisk.

Andre læringsressurser om følelser: