Domtesh - Filme

Film om hvordan man kan snakke med barn og unge om følelser.

Filmen er dubbet til sørsamisk.

Andre læringsressurser om følelser: