Åarjel-saemien 2

Nytt revidert opplag av lærebok i sørsamisk for barneskolen.

Boka er en del av en serie på seks lærebøker. Bakerst i boka finnes det en ordliste til hver side. Det er også utarbeidet ei arbeidsbok til denne boka.

Utgaven fra 1986 fins som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider. 

Andre lærebøker i denne serien:

Åarjel-saemien 1

Åarjel-saemien 3

Åarjel-saemien 4

Åarjel-saemien 5

Åarjel-saemien 6