Åarjel-saemien 4

Nytt revidert opplag av lærebok i sørsamisk.

Denne leseboka er beregnet for barnetrinnet og hører til en serie på seks lærebøker i sørsamisk. Barkerst i boka finnes det en samisk - norsk ordliste. Arbeidsbok til denne leseboka finnes her.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

Andre lærebøker i denne serien:

Åarjel-saemien 1

Åarjel-saemien 2

Åarjel-saemien 3

Åarjel-saemien 5

Åarjel-saemien 6