Åarjel-saemien 1

Nytt revidert opplag av lærebok i sørsamisk.

Denne leseboka er beregnet for første og andre klasse og hører til en serie på seks lærebøker i sørsamisk. Bakerst i boka finnes det en samisk - norsk ordliste. Til denne boka er det også utarbeidet en arbeidsbok.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

Andre lærebøker i denne serien:

Åarjel-saemien 2

Åarjel-saemien 3

Åarjel-saemien 4

Åarjel-saemien 5

Åarjel-saemien 6