Åarjel-saemien 1 Barkoe-gærja

Arbeidsbok til lesebok med samme tittel.

Arbeidsbok til leseboka Åarjel-saemien, som er bok 1 i en serie på seks lærebøker i sørsamisk for barnetrinnet. Denne boka tar for seg vokalene og elevene skal utvikle språket med både oversettelsesoppgaver og andre skriveoppgaver. Boka brukes sammen med leseboka.

Boka fins også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Andre lærebøker i denne serien:

Åarjel-saemien 2

Åarjel-saemien 3

Åarjel-saemien 4

Åarjel-saemien 5

Åarjel-saemien 6