Åarjel-saemien 5 Barkoe-gærja

Revidert opplag av lærebok i sørsamisk, arbeidsbok.

Denne arbeidsboka er beregnet for barnetrinnet og hører til en serie på seks lærebøker i sørsamisk. Tilhørende lesebok ser du her.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

Andre lærebøker i denne serien:

Åarjel-saemien 1

Åarjel-saemien 2

Åarjel-saemien 3

Åarjel-saemien 4

Åarjel-saemien 6