Lohkan

Lohkan.no er et digitalt læremiddel på begynneropplæring i nordsamisk.

Læremiddelet er oppdelt i 8 moduler.:

  • Alfabeahtta
  • Diftoŋggat
  • Guorran
  • Jietnadagat
  • Stávvalat
  • Sánit
  • Teaksta
  • Čállin

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)