Dovddut – Dåbdo – Domtesh

Kortspill om følelser på nord,- lule- og sørsamisk.

Eske med kort som har blider av ulike ansiktsuttrykk.

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har laga kortspill om følelser. Spillet passer både i språkundervisningen og til samtale om følselser i barnehagen, skolen eller hjemme. Forklaring for spillet er i esken på de tre samiske språkene. Spillene er gratis, og kan bestilles ved å trykke på Lån knappen. Under Melding skriver antall og evt. adresse, om spillene skal sendes til en annen adresse en det som er oppgitt.

Kan også bestilles pr. e-post: lohkanguovddas@samas.no

Andre resurser i samme serie: