Gie manne? – Hvem er jeg?

Dette er et dyrelotto med artsnavn og tilhørende gåter.

Spillet er laget med tanke på språkinnlæring i sørsamisk. Det kan brukes av én eller flere i en spillsituasjon.

Spillet er en kombinasjon av tekst- og billedlotto.
Materialet består av 6 deler med hvert 12 dyr, totalt 72 dyr.

  • Kyst-/ havdyr
  • Viltlevende små dyr
  • Viltlevende store dyr
  • Husdyr
  • Insekter
  • Dyr fra fjerne verdensdeler