Jávrebivdu

Temahefte om innlandsfiske.

I dette temaheftet lærer vi om forskjellige fiskemetoder som garnfiske, notfiske, fiske med stang, garnfiske under isen. Heftet er en del av Min dološ árbi - serien, som er en serie om samiske tradisjonelle fangstmetoder og tradisjonell arbeid og naturkunnskap.

Andre temahefter:

Det er utarbeidet en felles arbeidsbok til temaene.