Dovddut – Bagadus mánáidgárdái ja skuvlii

Veiledning på nordsamisk om følelser.

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa utarbeidet en plakat med følelser som tema. I etterkant av dette er det også utarbeidet en veileder, en film og kortspill på alle de tre samiske språkene. Dette er nordsamisk veileder. Andre læringsressurser om følelser: