Čálliidlágádusa stoagusbáŋku

Forklaring på leker som kan lekes på samisk. 

Forlsag til lekeaktiviteter. Med disse lekene kan lekespråket utvikles. For eksempel kan man bytte ut ordet "sisten" med "vealgi".