Åarjel-saemien 3 Barkoe-gærja

Arbeidsbok til lesebok med samme tittel.

Dette er arbeidsbok til Åarjel-saemien 3, som er i en serie på seks lærebøker i sørsamisk for barnetrinnet. I boka er det oppgaver for elevene der de skal oversette, svare på spørsmål, bøye nomener og verb og skrive lengre tekststykker.

Boka fins også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider. 

Andre lærebøker i denne serien:

Åarjel-saemien 1

Åarjel-saemien 2

Åarjel-saemien 4

Åarjel-saemien 5

Åarjel-saemien 6