Samtalekort: Bymiljø

Bildekort fra bymiljø

Bilder fra bymiljø med sørsamisk tekst. Kan brukes som samtalekort i f.eks. samlingsstund.