Tundraens folk

En bok om folket på Tundraen i Russland.

Tundraens folk er en bok om samene og andre urfolk og reindriftsfolk i Russland. Sammendrag på samisk, russisk og engelsk. Billedtekster på samisk. Om kolasamer, nenetser, komier,selkuper og khantier. I boka kan vi oogså lese om reindrift og levesett på naturens vilkår, om sjamanisme og åndelig kultur og historien til tundrans folk og om kulturfestivaler og reindriftsorganisasjoner. En rekke bilder fra forskjellige situasjoner og folk i arbeid.