Mytisk landskap

Bok om det samiske landskapet.

Denne boka er om samisk landskap, med andre ord om samiske offerplasser, hellige steiner, klipper og fjell, hellige elver, sjøer og skoger og andre steder som er knyttet til samisk mytologi og gammel religion. Boka har bilder av disse sieidiene og hellige stedene. Norsk tekst.