Friarhåndboka

En håndbok hvor det er samlet gamle friartradisjoner.

Friarhåndboka er et læreverk i gammel friartradisjon. I boka er det også samlet samiske jente- og guttenavn.