Suotnjodeami giehtagirji

Giehtagirji mas oahppá dološ sogŋostallanvieruid

Suotnjodeami giehtagirjjis oahppá dološ sogŋostallanvieruid. Girjái leat čohkkejuvvon sámi gánda- ja nieidanamat.