Multi 3b - Maadthgærja

Multi er et læreverk for grunnskolens matematikk, 1. til 7. trinn.

Multi 3b er den andre arbeidsboka for elever i 3. trinn. Multi 3 består ellers av Multi 3a og en grunnbok.