Multi 3 - Lïerehtimmiegærja

Multi er et læreverk for grunnskolens matematikk, 1. til 7. trinn.

Multi 3 er grunnboka i matematikk for elever i 3. trinn. Multi 3 består ellers av Multi 3a og 3b.