Multi 2a - Maadthgærja

Multi er et læreverk for grunnskolens matematikk, 1. til 7. trinn.

Multi 2a er den første arbeidsboka for elever i 2. trinn. Multi 2 består ellers av Multi 2b og en grunnbok.