Multi 1 - Lïerehtimmiegærja

Multi er et læreverk for grunnskolens matematikk, 1. til 7. trinn.

Multi 1 er grunnboka i matematikk for elever i 1. trinn. Multi 1 består ellers av Multi 1a og 1b.