Multi 2b - Maadthgærja

Multi er et læreverk for grunnskolens matematikk, 1. til 7. trinn.

Multi 2b er den andre arbeidsboka for elever i 2. trinn. Multi 2 består ellers av Multi 2a og en grunnbok.