Multi 1a - Maadthgærja

Multi er et læreverk for grunnskolens matematikk, 1. til 7. trinn.

Multi 1a er den første arbeidsboka for elever i 1. trinn. Multi 1 består ellers av grunnboka og Multi 1b.