Fem samiske eventyr

Et hefte med 5 samiske eventyr fra Tana og Nesseby.

  1. Laksen og ueren
  2. Havfolk
  3. Havfrua
  4. Fogden i Vadsø som gjorde seg til Stallo
  5. Stika-Per