Samiske eventyr

Boka inneholder 44 samiske eventyr og sagn fra Russland.

Eventyrene er samlet av russiske historikere, forskere og filologer på slutten av 1800 tallet.