Lulesamiske eventyr og sagn

Lulesamiske eventyr på norsk.

Lulesamiske eventyr på norsk. Inneholder i alt 43 eventyr og sagn  på grunnlag av Just Qvigstads og Lars Levi Læstadius sine samlinger. Dyreeventyr, stalloeventyr, om underjordisk, utbor og gjengangere og andre eventyr og sagn om folk og kjente plasser. 

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.