Fem samiske eventyr

Tjaalege 5 saemien heamturigujmie Deatnuste jïh Unjargeste.

1. Laksen og ueren

2. Havfolk

3. Havfrua

4. Fogden i Vadsø som gjorde seg til Stallo

5. Stika-Per