En reise i det russiske nord

En bok om Nord-Russland.

En bok som inneholder bl.a. kapitler om Lovozero eller Lujavre og samene og reindriften der, om skogsfugljakt i suenjelfolkets land og om Nord-Russlands geografi, historie, kultur og samfunn forøvrig.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.