Reindriftssamer

En bok om reindriftssamer i Varangersiidaene.

Vi møter den nomadiske reindriften i Finnmark, slik den har foregått i århundrer. Historien fortelles gjennom Márrošsiida i Varanger. Boka omhandler både historie og nåtid. En historie som fikk en dramatisk vending da grensen mot Finland ble stengt og flyttingen mellom Fiskerhalvøya, Enaresjøen og Varangerneset måtte opphøre. I nåtiden følger vi reindriftssamene gjennom de åtte årstidene, fra kalvene blir født i mai, kalvemerking, slakting og skilling, til vinterbeitene hvor de igjen legger ut på flytting neste vår, for å begynne på et nytt reindriftsår.